Year : 2016
Name : Dr Pramod Lonikar
Address : Dept Of Radiology, Room No.107
Manik Hospital, Shivneri Nagar
Near Jawahar Nagar Police Station, Garkheda Parisar
City : Aurangabad
State : Maharashtra
Zip : 431 005
Phone :0240-2335079
Mobile : 9422206375
E-Mail :pramod.loniker@gmail.com